ÖKO hírek, természetvédelem, környezetvédelem, egészség, elsősegélynyújtás

Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola

 

Reményik Sándor Evangélikus Óvoda

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szombathely

 

Ökoiskolai munkaterv

2018/2019

 

   Összeállította: Schmallné Csákvári Gyöngyi

                 öko-munkaközösség vezető

 

          Szombathely, 2018. szeptember

 

 

Az ökoiskolai munkacsoport tagjai:

 

Schmallné Csákvári Gyöngyi            tanító, biológia-földrajz szakos tanár, az ökoiskolai         munkacsoport vezetője                     

Sátory Károly                                     igazgató, fizika szakos tanár

Oláhné Németh Mónika                     igazgató helyettes, matematika-fizika szakos tanár

Dr Tóthné Gősi Enikő                        felsős munkaközösség-vezető,  matematika-német szakos tanár

Füzesi Zsuzsanna                               alsós munkaközösség-vezető, tanító

Takács Ilona                                       DÖK vezetője, matematika-rajz szakos tanár

Kozma Györgyi                                  tanító, technika szakos tanár

Vörös Ágnes                                       tanító

Juhász Valéria                                     kémia, technika, informatika szakos tanár

Dománé Horváth Edit                         fizika-matematika szakos tanár

Ádám Eszter                                       tanító

Dalos Tibor                                         földrajz-történelem szakos tanár

Tancsics Flóriánné                              gazdasági ügyintéző

Bolla Norbertné                                  iskolatitkár

 

Célkitűzéseink:

 

Mint Örökös Ökoiskola továbbra is szeretnénk a fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítése melletti elkötelezettségünket folytatni.

-Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.

-Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.

-A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.

-Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.

-A fenntartható fejlődés megismerésére, a globális felelősségvállalásra nevelni a tanulókat s rajtuk keresztül családjaikat.

- Pedagógusaink mindezen célkitűzések eléréséhez példát mutassanak diákjainknak.

 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink:

 

-A „jeles napokról” (Takarítási világnap, Autómentes nap, Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Környezetvédelmi világnap, Madarak és fák napja) programokkal, versenyek és kiállítások szervezésével emlékezünk meg.

 

-Rendszeresen látogatjuk a Vasi Skanzent, ahol diákjaink házakat fogadtak örökbe, és fákat ültettek.  Rendezvényeink egy részét a Skanzen területén a szabadban tartjuk /pl. Reményik napok alsósoknak, Március 15-i rendezvények, Állatok világnapja/.  A Vasi Skanzen programjain /pl. Szent György nap, Márton-nap/ pedig iskolánk tanulói foglalkozásokat, tárlatvezetéseket tartanak. A szülők is részt vesznek ezeken a programokon.

 

-Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben gyűjtjük a következőket: papír, PET-palack, műanyag kupak, papír. Folyamatos a használt elemek gyűjtése is.

 

-Településünk más öko-iskoláival kapcsolatot tartunk, részt veszünk egymás versenyein, rendezvényein. Pl. Zöld Manó verseny, Öko-versenyek alsósoknak, Állatok világnapi verseny, Csillagászati verseny, Föld világnapi verseny, „Magyarország, szeretlek!” Víz Világnapi vetélkedő, „Nem bántja a szemét a szemét?”elnevezésű verseny.

 

- „Öko-net” internetes öko- versenyt szervezünk a megye általános iskoláinak.

 

-Részt veszünk a „Világ legnagyobb tanítási órája”, az Energiakaland, a „Ki a tanteremből!”, a „Fenntarthatósági témahét” programjaiban.

 

- Iskolánkban „Energia-járőr” szolgálatot látnak el az ötödik osztályos diákok.

 

-Ősszel egészségnevelési napokat tartunk. Részt veszünk az „Iskolagyümölcs” programban.

 

-Őszi és tavaszi kirándulásokon is részt vesznek tanulóink /Természeti és kulturális értékeink megismerése céljából/. A 4. és a 6. évfolyam diákjai erdei iskolai programon, a 7. osztályosok pedig felvidéki 4 napos kiránduláson vesznek részt a Határtalanul program keretében.

Több osztály a szülőkkel közösen is szervez kirándulásokat, túrákat.

A cserkészcsapattal közösen is tervezünk programokat, kirándulásokat./Pl. parkerdei túra, közös szemétszedés/.

-Iskolánkban kerékpáros szakkör és Johannita elsősegély szakkör is működik Az ötödik osztályosok tantervében is megjelennek az elsősegélynyújtási ismeretek. Elsősegély-versenyen is indulnak tanulóink, valamint az iskola és az egyházközség rendezvényein elsősegélynyújtóink szolgálatot látnak el.

 

Kerékpáros szakkörünk működik, melynek sok tanuló a tagja, számos versenyen indítjuk tanulóinkat. Megszervezzük a „Ma kerékpárral” elnevezésű megyei versenyt. Nyáron tábort is szervezünk a témával kapcsolatban.

 

„A globális felelősségvállalásra nevelésről a formális és nem formális oktatásban Magyarországon”koncepcióból a NEFE (Nemzetei Fejlesztési Együttműködés) törvény12. § alapján építettük be a Johannita Lovagrenddel közös munkánkat. Iskolánk Johannita védnökség alatt működik, aminek köszönhetően diákjaink megismerhették, megismerhetik az önkéntesség szerepének fontosságát és a globális felelősségvállalás fogalmát.

A globális felelősségvállalásra nevelés hangsúlyos területei a következők:

  • békére nevelés,
  • demokráciára nevelés,
  • állampolgári felelősségre, részvételre, aktivitásra nevelés,
  • az emberi jogok ismeretére, tudatosítására, betartására és betartatására nevelés,
  • más kultúrák ismeretére és megbecsülésére nevelés (interkulturális nevelés)
  • környezeti nevelés és fenntarthatóságra nevelés
  • fejlődésre és fejlesztésre nevelés.

Ezekkel a témákkal történelem, földrajz, biológia, természetismeret, környezetismeret, osztályfőnöki órákon foglalkozunk leginkább /ezekbe a tanmenetekbe illesztettük be./

 

-Minden tanévben célunk, hogy a fenntartható fejlődéssel, ökoiskolákkal, zöld programokkal kapcsolatos továbbképzésen, konferencián részt vegyünk.

 

-Egyházközségünk más intézményeivel ­– a Johanneummal, a Túróczy Otthonnal, mint szociális intézményekkel – együttműködünk. Diákjaink műsorokkal, közös foglalkozásokkal, beszélgetésekkel, segítéssel teszik könnyebbé, színesebbé az ott lakók életét. Az intézmények környékén környezetvédelmi tevékenységet, pl. szemétszedést is végzünk.

 

-Részt veszünk az országos /pl. Te szedd!/, a városi szemétszedési akciókban, iskolánk környékét rendszeres szemétszedéssel tartjuk tisztán.

 

-Iskolai tevékenységünk során valamint rendezvényeinken törekszünk újrahasznosított anyagok használatára /pl. újrahasznosított irodai papír, nem használunk műanyag tányérokat, poharakat, evőeszközöket/

 

-Igazgatónk által - aki városi képviselő is - intézményünk részt vesz a település környezetvédelmi programjának kialakításában; s iskolánk dolgozói tanulói szerepet vállalnak annak megvalósításában elsősorban a Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesülettel együttműködve. Ezekbe a programokba a szülőket is bevonjuk.

 

-Munkatervünk programjainak összeállítása során kikérjük a diákok /DÖK/ és a Szülői Munkaközösség véleményét is. Programjaink nagy részében a szülők tevékeny jelenlétére is számítunk.

Szeretnénk újabb programokkal gazdagítani tevékenységünket. /Pl. a jövőben kapcsolatfelvétel a Fekete István Állatvédő Egyesülettel, a kőszegi Chernel-kert madárkórházával stb/.

 

 

Munkaterv:

 

 

Esemény

 

Határidő

 

Felelős

Az éves munkaterv elkészítése.

 szeptember

Schmallné Csákvári Gyöngyi

Energia-járőr szolgálat.

Tisztasági verseny indítása.

szeptember

Takács Ilona

DÖK

Johannita elsősegélyszakkör szervezése

Közlekedési szakkör szervezése

szeptember,

október

Schmallné Csákvári Gyöngyi

Vass Csilla

 

Kozma Györgyi

Az iskola honlapján való megjelenés.

Iskolarádióban öko-rovat

szeptembertől

Dalos Tibor

 

Ádám Eszter

Papírgyűjtés, PET-palack- és kupakgyűjtés, elemgyűjtés

szeptembertől folyamatosan

Takács Ilona

Okojárat 7-8. osztályosoknak

szeptember 13.

Dománé H. Edit

Iskolagyümölcs program

 

szeptembertől

Tancsics Flóriánné

Bolla Norbertné

Öko-faliújság

szeptembertől

Dalos Tibor

Schmallné Csákvári Gyöngyi

Juhász Valéria

Takács Ilona

alsós tanítók

„Ne gyújtsa, gyűjtse a hulladékot!” kampányban való részvétel

szeptember 18.

2 osztályos tanítók

A „Világ legnagyobb tanórája” programban való részvétel

szeptember

Schmallné Cs. Gyöngyi

osztályfőnökök

 

„A globális felelősségvállalásra nevelésről a formális és nem formális oktatásban Magyarországon”elnevezésű koncepció megismertetése a tantestülettel, a koncepcióhoz kapcsolódó feladatok megbeszélése, tanmenetekbe beillesztése.

szeptember vége

Dalos Tibor

Európai Mobilitási hét keretében Közlekedésbiztonsági, balesetmegelőzési nap

szeptember 21.

Kozma Györgyi

Kutatók éjszakája alkalmából az egészségügyi főiskola által szervezett egészségnapon való részvétel

szeptember 28.

Schmallné Csákvári Gyöngyi

Nagyné Petró Judit

Őszi kirándulások,

erdei iskola 4. osztály

Felvidék 7. osztály

szeptember, október

osztályfőnökök

Természettudomány a cirkuszban

felsősöknek

október eleje

Dománé Horváth Edit

 

 

 

 

Udvartakarítás, szemétszedés osztályonként.

Tantermi szelektív hulladékgyűjtés

októbertől folyamatosan

Schmallné Csákvári Gyöngyi

 

Természetfotók és előadás az állatok világnapja alkalmából

október 5.

Takács Ilona

Terményhálaadó istentisztelet

október 7.

iskolalelkész, hitoktató

tanítók

 „Zöld ”projekthét szervezése alsósoknak, felsősöknek.

 

Szelektív hulladékgyűjtés, hulladékhasznosítás alsósoknak

október 8-12.

Schmallné Cs. Gyöngyi

Iskolalelkész

 

 

Mesterházy Csilla

Vasi Skanzen: Ház „örökbefogadása”, gondozása; idegenvezetés

októbertől

Takács Ilona

4. osztályos tanítók

Állatok világnapjához kapcsolódó projekt

 

október 4.

Takács Ilona

Állatok világnapja az öko-faliújságon

október

1. osztályos tanítók

Állatok világnapi versenyen való részvétel

október 4.

3. és 4. osztályos tanítók

Vadászok bemutatója, előadása 2. 3. osztályban

október

2. és 3. osztályos tanítók

„Magyarország szeretlek” elnevezésű öko-versenyen való részvétel

október 17.

3. és 4. osztályos tanítók

Egészségnevelési foglalkozások a 4. osztályosoknak

október

4. osztályos tanítók

Látogatás a Saághy István Erdészeti Információs Központban vagy a Kámoni arborétumban a 6. osztályokkal

október

Takács Ilona

Dalos Tibor

 

 

 

 

 

Egészségnevelési projekt, plakátkészítés

 

november

Alsós rajztanárok

Egészségnap

november 22.

Alsós munkaközösség

2. osztályos tanítók, védőnő

Schmallné Csákvári Gyöngyi

Egészségnevelési előadások a felső tagozaton

november 19-23.

Schmallné Csákvári Gyöngyi

védőnő

Csillagvizsgáló, planetárium 6. osztály

november

Dalos Tibor

 

Vasi Skanzen: Márton-nap

családokkal

 

november

Takács Ilona

 

Csillagászati verseny

 

 

november

4. osztályos tanítók

 

 

 

 

Madáretetés-projekt

Gyakorlati tevékenységek,

Rajzok készítése

december

Vörös Ágnes

Takács Ilona, Dalos Tibor

Alsós tanítók

Luca-nap: búzaültetés

 

december 13.

Alsós tanítók

Ádventi teaház és vásár

december

Szülői munkaközösség,

gyülekezet

 

 

 

 

 

Téli sportok népszerűsítése /korcsolyázás, szánkózás/

januártól

Osztályfőnökök,

Gulyás Judit, Tóth Zsolt

Internetes öko-verseny:

Öko-net meghirdetése

januártól

Dalos Tibor

Schmallné Csákvári Gyöngyi

Erdő- és vadgazdálkodás-projekt

január

Dalos Tibor

 

 

 

 

 

Energia-projekt

„Energiakaland”

februártól

Juhász Valéria

 

Tisztasági-és energiatakarékossági-verseny féléves értékelése /energia-járőr/

február eleje

Sátory Károly

Takács Ilona

Schmallné Csákvári Gyöngyi

 

 

 

 

 

Víz világnapi öko-faliújság

 

március 22.

3. osztályok tanítói

Víz világnapja „Gyere kék pólóban”

 

március 22.

Ádám Eszter

Víz világnapi rajzpályázat

 

március

Takács Ilona

Víz világnapi vetélkedőn való részvétel

március

Juhász Valéria

Schmallné Cs. Gyöngyi

Víztorony meglátogatása

 

március

Alsós tanítók, 3.o.

Látogatás a Vízműnél

március

Dalos Tibor

 

Zöld Manó versenyen való részvétel

március

1.és 2. osztályos tanítók

Vasi Skanzenben az örökbefogadott ház bemutatása

március 15-i ünnepségek idején

Takács Ilona

4. osztályos tanítók

„Te szedd!”

március 18-24.

Dalos Tibor

Takács Ilona

 

 

 

 

Föld Napja: takarítás, szemétszedés

április 25.

Schmallné Csákvári Gyöngyi

osztályfőnökök

Kiállítás a Föld napja alkalmából

április 24.

Schmallné Csákvári Gyöngyi

Föld napi öko-faliújság

 

április 24.

4. osztályok tanítói

Föld Napja: „Gyere zöld pólóban!”

április 25.

Ádám Eszter

„Nem bántja a szemét a szemét?” elnevezésű vetélkedőn való részvétel

 

április

 

Juhász Valéria

Föld napjához kapcsolódó vetélkedőn való részvétel

 

április

Dalos Tibor

Schmallné Csákvári Gyöngyi

alsós tanítók

Elsősegély versenyen való részvétel

 

április

Vass Csilla

Öko-net verseny eredményhirdetése

 

április 24..

Schmallné Cs. Gyöngyi, Dalos Tibor

„A természet irodalmi alkotásokban”-projekt

 

 

április

 

Cseriné Kiss Judit

Természettudományos bemutatókon való részvétel

 

április

Dománé Horváth Edit

Fenntarthatósági témahét

április

Dalos Tibor

Juhász Valéria,

Schmallné Cs. Gyöngyi

 

 

 

 

Természetfilm megtekintése a moziban

május

Takács Ilona

Madarak és fák napja az öko-faliújságon

 

május

2. osztályok tanítói

Madarak és fák napja

ragadozómadár-bemutató

 

május 16.

Dalos Tibor

Tavaszi kirándulások,

Erdei iskola

május vége

osztályfőnökök

 

 

 

 

Környezetvédelmi világnap:

előadás órákon,

rajzok készítése

június 2.

Dalos Tibor

Schmallné Csákvári Gyöngyi

Takács Ilona

Vasi Skanzenben az alsó tagozat /népi játékok és mesterségek/

június 4.

Vörös Ágnes

Kerékpáros tábor szervezése

 

június

Kozma Györgyi

„Ki a tanteremből!” nap

 

június

Schmallné Cs. Gyöngyi

Az energiajárőr-szolgálat értékelése

Az ökoiskolai tevékenység értékelése

június

Sátory Károly

Takács Ilona

Schmallné Csákvári Gyöngyi

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 6
Tegnapi: 7
Heti: 31
Havi: 116
Össz.: 17 896

Látogatottság növelés
Oldal: ÖKOiskolai munkaterv
ÖKO hírek, természetvédelem, környezetvédelem, egészség, elsősegélynyújtás - © 2008 - 2019 - zoldiskola.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »